Raadzaal Almere

Franc Weerwind

raadzaal almere

en de politieke vleugel d2


Welkom in het stadhuis van Almere. De hele D2-vleugel (gebouwdeel D, 2e verdieping) is politiek domein. Vrijwel elke donderdagavond vindt hier de Politieke Markt plaats. Wethouders, raadsleden, ambtenaren en inwoners ontmoeten elkaar in de vier vergaderzalen, twee wandelgangen en  twee ontmoetingsruimten. Én in de Raadzaal natuurlijk.

Tijdens de Politieke Markt is de D2 politieke vleugel een stukje openbare stad. Iedereen kan gewoon binnenlopen, met anderen praten, vergaderingen bijwonen en een kop thee of koffie nemen. D2 is van de stad en voor de stad en jij bent daar welkom. 

Burgemeester Franc Weerwind

De Politieke Markt van Almere is leuk. HUH?

In Almere werkt de politiek anders dan in de meeste andere gemeenten. Bij ons geen lange commissievergaderingen en eens per maand een gemeenteraadsvergadering. Nope. In Almere is er bijna elke week een Politieke Markt. Die begint met een aantal korte vergaderingen tegelijkertijd, die elk over een ander onderwerp gaan. In deze carrouselbesprekingen delen en verwerven de deelnemers feitelijke kennis en elkaars meningen. Als de raadsleden een onderwerp voldoende besproken hebben, kan er een besluit over worden genomen. Dat gebeurt in de gemeenteraadsvergadering in de Raadzaal. En die ‘plenaire’ vergadering is er ook bijna elke week.

In de Politieke Markt van Almere gaat het erom de goede feitelijk kennis te vergaren en elkaars mening te horen (carrousel) en in het informele contact met elkaar en de inwoners verrijken raadsleden hun inzichten (ontmoeten).  Eventueel gaan raadsleden met elkaar of met een wethouder in debat om de politieke keuzes voor iedereen goed zichtbaar te maken. In de carrousel en in het debat worden dus ook de meningen van politieke minderheden (oppositie) hoorbaar. Door dit alles kan de raad de belangenafweging zo zorgvuldig mogelijk maken en er een besluit over nemen. En de stem van meerderheid beslist, zo werkt de democratie.


Carrousel Zaal Haven

Carrousel


De carrouselbesprekingen vinden tegelijk in drie of vier vergaderzalen plaats. Wat er geagendeerd staat in welke zaal staat online en op een display voor de zaal.

De carrouselbesprekingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Carrouselbesprekingen duren meestal één uur. Daardoor zijn ze voor iedereen goed te volgen.

ontmoeten


Er zijn twee gangen en een ontmoetingsruimte. In die  ‘wandelgangen’ kom je raadsleden tegen, wethouders en ambtenaren. 

Tussen de vergaderingen praat je hier kort even bij. En na afloop van de plenaire vergadering is hier ruimte en tijd om na te praten met iets te drinken en een kleine snack.

Het informele contact tussen raadsleden, wethouders en inwoners is één van de waardevolle aspecten van onze Politieke Markt.

DEBAT


In de carrousel en in de wandelgangen informeren raadsleden zichzelf en elkaar. Ze vormen op basis van ware kennis én door het uitwisselen van kennis een mening.

In het politieke debat gaat het erom dat raadsleden van verschillende partijen elkaar proberen te overtuigen van die mening: hún mening.

In een goed debat zijn de tegenstellingen zichtbaar, gaat het om de inhoud en is het ‘waarom’ net zo belangrijk als het ‘wat’.

Plenair Politieke Markt

Plenair


De gemeenteraads-vergadering is het formele beslissingplatform van de gemeente Almere. 

Wethouders en ambtenaren van de gemeente doen het werk, maar de Raad van Almere stelt de kaders en controleert dat werk.

Nadat in de carrousel een onderwerp is besproken, kan er tijdens de plenaire vergadering over worden gedebateerd (=politiek) en besloten. Dat gebeurt met alle raadsleden erbij (=plenair).