Foto’s van het jongerendebat

Na een ochtend intensieve voorbereiding kwamen de jongeren goed beslagen ten ijs in de Raadzaal van Stadhuis Almere. Zeven raadsleden, de presidiumvoorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Almere, de griffier en heel wat ondersteuners en bezoekers verwelkomden hen met een daverend applaus.

Daarna gingen de jongeren doen waarvoor ze waren gekomen: in debat met de raadsleden.

Hieronder de foto’s en binnenkort op deze pagina een uitgebreider verslag .

De Raad van Almere dankt allen die meegewerkt en meegedaan hebben met deze fantastische democratische dag!